Bahasa:   English  | Bahasa Malaysia

online visitor Pelawat Di Talian 47
total visitor Jumlah Pelawat 2,398,097
Kemaskini Pada: 16 Okt 2018
Versi 8.1.2
Latar Belakang HDCLatar Belakang HDC

Perbadanan Pembangunan Perumahan (HDC) dahulunya dikenali sebagai Suruhanjaya Perumahan dan Pembangunan Sarawak (SPPS) telah ditubuhkan pada tahun 1971 di bawah Ordinan Perumahan dan Pembangunan telah mula beroperasi pada 1 November 1972.

Pada 29 Oktober 2002, Ordinan Perbadanan Pembangunan Perumahan telah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Sarawak untuk menggantikan Ordinan Perumahan dan Pembangunan 1971.

Dengan perubahan ini, nama Suruhanjaya Perumahan dan Pembangunan Sarawak (SPPS) telah ditukar kepada Perbadanan Pembangunan Perumahan (HDC) sebuah badan korporat di bawah Kementerian Perumahan Sarawak. Pelaksanaan Ordinance ini berkuatkuasa 1 Januari 2003.