Bahasa:   English  | Bahasa Malaysia

online visitor Pelawat Di Talian 39
total visitor Jumlah Pelawat 2,398,087
Kemaskini Pada: 16 Okt 2018
Versi 8.1.2
FungsiFungsi
1.
Untuk membangun, membina dan menyiap rumah untuk dijual atau disewa.
2.
Untuk membangun atau menyediakan tapak dengan infrastruktur, perkhidmatan dan kemudahan yang mencukupi untuk pembinaan rumah atau keperluan tempat tinggal.
3.
Untuk membina atau mendirikan rumah kedai untuk dijual, disewa atau ditukar di mana-mana estet perumahan untuk keperluan dan keselesaan penduduk yang mendiami atau bekerja di kawasan perumahan tersebut.
4.
Untuk melaksana, menjalankan pelan atau skim untuk pembangunan estet perumahan, yang disediakan atau dirangka oleh kerajaa.
5.
Untuk memperbaiki, mengubahsuai, membaiki atau meningkatkan lagi rumah atau flat yang telah dibina atau dibangunkan oleh HDC.
6.
Untuk merangka dan melaksanakan skim untuk memberi pinjaman atau apa sahaja bentuk bantuan kewangan kepada pembeli rumah atau hartanah lain yang dibina, dibangunkan atau dimiliki oleh HDC.
7.
Untuk memberi pinjaman atau bantuan kewangan untuk membina, membaiki, mengubahsuai, memperbaiki rumah.
8.
Untuk mengurus, mengekal, membaiki, mengubahsuai atau mentadbir mana-mana bangunan atau hartanah yang dimiliki sepenuhnya atau separuhnya oleh HDC.
9.
Untuk menyedia, merangka atau menentukan tahap, kualiti, kriteria reka bentuk, buatan atau kerja-kerja kejuruteraan untuk beberapa kategori bangunan atau rumah yang akan dibina, didirikan, disiapkan atau diperolehi oleh HDC