Bahasa:  
Nilai-Nilai BersamaNilai-Nilai Bersama
1.
Integriti

2.
Baik Hati dan Prihatin

3.
Profesionalisme

4.
Sikap Kesegeraan dan Semangat Sepunya

5.
Semangat Berpasukan

6.
Berorientasikan Hasil