Bahasa:   English  | Bahasa Malaysia
online visitor Pelawat Di Talian 20
total visitor Jumlah Pelawat 2,265,664
Kemaskini Pada: 22 Ogos 2018
Versi 8.1.0
Dasar KeselamatanDasar Keselamatan

Perlindungan Data
Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.


Keselamatan Storan
Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.